WELLNESS & BEAUTY CENTAR PULA

Radiofrekvencija

Visokofrekventnim elektromagnetskim radiovalovima zagrijavaju se molekule vode u tkivu, oslobađa energija u obliku topline i zagrijava tkivo što izaziva pozitivnu upalnu reakciju.